Correa Anayak

Styrsystem Heidenhain iTNC530
Spindelvarvtal 4000rpm
Spindeleffekt 22/33KW
Rörelseområde X 3200mm Y 1500mm Z 1500mm
Automatiskt indexerande huvud.
Horisontalt Rundmatningsbord 1000mm x 1000mm integrerat i bordet.
Vertikalt rundmatningsbord med en diameter på 500mm och dubbdocka.