Correa Anayak

Styrsystem Heidenhain iTNC530
Rörelseområde X,Y,Z 3200,1500,1500mm
Spindeleffekt 22/33KW
Automatiskt indexerande huvud. 1°/2,5°
Horisontalt Rundmatningsbord 1000mm x 1000mm integrerat i bordet.
Vertikalt rundmatningsbord med en diameter på 500mm och dubbdocka.