Geminis GHT5

Styrsystem: Fagor 8055
Max svarvdiameter: över bädd 1000 mm, över släde 680 mm
Max längd: 2000 mm
Max vikt: 4800 kg
Max spindelvarvtal: 1400 varv/min
Spindelgenomgång: 104 mm