Gostas SNG1400

Styrsystem: Fagor 8070
Max svarvdiameter: över bädd 1400 mm, över släde 1020 mm
Max längd: 12200 mm
Max spindelvarvtal: 500
Max vikt: 12 000 kg

Övrigt:
C-axel, drivna verktyg, vinkelhuvud