GURUTZPE GLX13

Styrsystem Fagor 8065
Spindelvarvtal 1000rpm
Spindeleffekt 51KW
Chuckdiameter 1000mm
Svarvdiameter 1000mm över tvärslid.
Dubbavstånd 4000mm
C-axel
Frässpindel med 15KW effekt och ett spindevarvtal på 7000rpm. Integrerad Y-axel +/-50mm